Przenośny analizator spalin ecom-J2KNpro TECH

Przenośny analizator spalin ecom-J2KNpro TECH

Kompaktowy oraz przenośny analizator spalinecom-J2KNpro TECH z fizycznymi metodami pomiarów dla zastosowań przemysłowych (rafinerie, spalarnie, kogeneracja, procesy przemysowe, elektrownie, elektrociepłownie itp.)

Dokładny pomiar za pomącą kombinacji 4 metod:

  • elektrochemiczny (EC) O2, CO, CO%, NO, NO2, SO2, H2, H2S
  • chemiluminescencja (CLD) NO, NO2, NOX (z konwersją)
  • spektroskopia fotoakustyczna (PAS) NO2
  • podczerwień (NDIR) CO, CO2, SO2, CXHY
Kod produktu
Przenośny analizator spalin ecom-J2KNpro TECH
Medium gazy spalinowe
Medium/zakres tlen / 0 … 21%
ciśnienie/ciąg / -100 ... 100 hPa
dwutlenek azotu / 0 ... 1000 ppm
siarkowodór / 0 ... 1000 ppm
temperatura gazu / 0 ... 600,0
temperatura powietrza / -10,0 ... 99,9 ºC
dwutlenek siarki / 0 ... 5000 ppm
tlenek azotu / 0 ... 5000 ppm
tlenek węgla / 0 ... 10 000 ppm
Wielkość mierzona stężenie gazów
temperatura
Aplikacja systemy monitoringu emisji
regulacja parametrów pracy i konserwacji kotłów, palników,komór spalania, silników i pieców
stacjonarne silniki ze spalaniem wewnętrznym
Akcesoria chłodnica
czujnik temperatury
drukarka
komunikacja bezprzewodowa
system poboru próbki
świadectwo kalibracji
walizka transportowa
akumulator
oprogramowanie na PC
oprogramowanie umożliwiające analizę w czasie rzeczywistym przy pomocy łącza USB (opcja)

Kompaktowy oraz przenośny analizator z fizycznymi metodami pomiarów dla zastosowań przemysłowych (rafinerie, spalarnie, kogeneracja, procesy przemysowe, elektrownie, elektrociepłownie itp.)

Dokładny pomiar za pomącą kombinacji 4 metod:
- elektrochemiczny (EC) O2, CO, CO%, NO, NO2, SO2, H2, H2S
- chemiluminescencja (CLD) NO, NO2, NOX (z konwersją)
- spektroskopia fotoakustyczna (PAS) NO2
- podczerwień (NDIR) CO, CO2, SO2, CXHY

... ładuję dane ...